$60 Cash Back Rebates for all MBNA Credits Cards | 溫哥華.com 溫哥華活動, 購物, 及團購情報網 | So Far So Cheap 溫哥華購物情報網經GreatCanadianRebates.ca申請信用咭可得最高$65現金
Ebates.ca: Join Now! Get 3.0% Cash Back on all your Groupon purchases!
ING DIRECT:開設戶口可獲 $25 獎金
Shop at LEDSHOPPE.COM to receive 10% off, Code: AFP024
返回列表 發帖

做功課啦 唔該

鄧曉恩先生 你係大學生 冇理由唔識 薩爾瓦多 係一個國家 薩爾瓦 我不知是甚麽係
睇下你報那條有關坐輪椅人仕所遇到的酒店問題
無知並不是罪﹐  真正的罪是以無知 為口頭禪 為榮

哈 今朝早 想再聽清楚  點知   剪咗個尾  冇咗
無知並不是罪﹐  真正的罪是以無知 為口頭禪 為榮

TOP

返回列表