$60 Cash Back Rebates for all MBNA Credits Cards | 溫哥華.com 溫哥華活動, 購物, 及團購情報網 | So Far So Cheap 溫哥華購物情報網經GreatCanadianRebates.ca申請信用咭可得最高$65現金
Ebates.ca: Join Now! Get 3.0% Cash Back on all your Groupon purchases!
ING DIRECT:開設戶口可獲 $25 獎金
Shop at LEDSHOPPE.COM to receive 10% off, Code: AFP024
返回列表 發帖

經濟歷史唔一定重複自己(方如玉帥|方卓如)

【經濟歷史唔一定重複自己(方如玉帥|方卓如)】bit.ly/2JqGOKw

人類歷史不斷重複,經濟歷史則唔一定。人性係千年不變,但經濟環境同科技10年已經可以翻天覆地。#美國 經濟而家有底氣,有本錢做任性嘅事情攞更大嘅着數,其他國家過去10年都係被迫跟着美國調子走,用印銀紙嚟刺激經濟,其實這是中了美國嘅圈套。

#美元 霸權之下,其他國家鬥印銀紙只會更支持美元,提供多發美元嘅出路。美國經濟能夠復甦係其他國家支持嘅功勞。而家美國要停印銀紙,特朗普就用美國優先呢招,把狂發鈔票嘅後遺症由其他國家來承擔。返回列表