$60 Cash Back Rebates for all MBNA Credits Cards | 溫哥華.com 溫哥華活動, 購物, 及團購情報網 | So Far So Cheap 溫哥華購物情報網經GreatCanadianRebates.ca申請信用咭可得最高$65現金
Ebates.ca: Join Now! Get 3.0% Cash Back on all your Groupon purchases!
ING DIRECT:開設戶口可獲 $25 獎金
Shop at LEDSHOPPE.COM to receive 10% off, Code: AFP024
返回列表 發帖

共產美麗新世界已在中國實現!

1961年.中國,毛澤東激進大躍進,結果餓死數千萬農民!,(導致後來連串事件)
★但宣傳説大豐收,己超英超美! 共產美麗新世界已在中國實現! 當時中共幹部吹牛己根深蒂固 !(唔唱好會被說成反革命)
★看看當時對外宣傳片,在上海人民飯堂!人民可仼食,吾駛比錢。
★人民飯堂,未夠鐘冇得食 ,過咗鐘冇得食 , 過多幾天冇嘢煮嚟食 ,過多幾個月全國都冇得食 !https://www.facebook.com/2021670614786179/videos/2156578097962096/

返回列表